İnsanlar ilk çağlardan beri örtünme gereksinimlerini karşılamak için hayvan derileri kullanmışlardır. 

Derinin çabuk bozulması, insanları birtakım çözümleraramak zorunda bırakmıştır.İnsanlar çeşitli metodlar kullanarak derinin bozulmasını önlemiş ve ayrıca kullanım alanının artmasını sağlamıştır, böylece dericilik dünyanın en eski zanaatı olmuştur.

Denizli ve yöresinde tarihinin ilk çağlarından beri tabaklık var olmakla beraber bu yörenin selçuklular tarafından fetih edilmesiyle Anadolu Türk tarihindeki ilk dericilik merkezi olmuştur. 13. yy dan itibaren yalnız Denizlide değil Honaz, Yeşilyuva, Güney ve Buldan ilçesine bağlı narlıdere köyündede tabaklık sanatı var olmuştur.

Anadolu Türk birliğinin sağlanmasında önemli rol oynayanAhilik teşkilatının kurucusu ve Debbağlığın piri AHİ EVREN in Denizliye geldiği ve burada yaşadığı bilinmektedir. 

Çanakkale savaşı için ilimizde seferberlikle oluşturulan11. piyade tümeninin büyük bir çoğunluğu tabaklardan oluşmuştur.1916 yılında Denizli de vukuu bulan kolera hastalığının başlangıç yerişu anki Denizli Valiliğinin terinde olan tabakhane sanılmış ve bir müddet burada çalışanlar dönemin Hükümet Nazırı Talat Paşanın emriyle karantina altına alınmıştır. 

1914 yılında olduğu gibi 2. dünya savaşı sırasında çıkarılan varlık vergisi için oluşturulan komisyon 130 iş yeri ve mülk sahipleri içerisinden 25 tanesi tabaktır.

Cumhuriyet tarihimizin dericilik konusundaki ilk anonim ortaklığı Denizlide kurulmuş olan Şemsi Terakki dir.

Denizlide çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren tabakhanemiz, 1936 yılında kirişhane bölgesindeki yerine taşınmıştır.

Yürüyen ve koşan bir orduya sahip olan Osmanlılarda dericilik önemli bir meslek dalıydı. 17.yy da gerçekleştirilen sanayi devriminden sonra, geleneksel metodlarla deri işleyen Türk deri sanayi avrupadaki deri sanayi karşısında rekabet gücünü zaman içerisnde kaybetmiştir.

Bir deri ülkesi olan Türkiye de değişen ve gelişen çevre anlayışıyla, çevreye duyarlı arıtma tesislerine sahip, teknolojinin bütün olanaklarını bünyesinde barındıran organize sanayi bölgeleri kurulmuştur. Bunlardan birtaneside 1994 yılında kurulan Denizli İhtisas Deri Organize Sanayi bölgesidir.İhtisas bölgesi olması nedeniyle Çed Raporu, çalışma yasası ve gayri sıhhi müesseselerin çevre mühendisi bulundurmak gibi konularda ortak hareker edilerek paylaşım sağlanabilmektedir.

Denizli Valiliğinin 30 14 1993 tarih ve 1477sayılı yazı ile bakanlığa müracat ederek Deri OSB kurulması istenmiştir.. Sanayi bakanlığının 08 09 1994 tarih ve 10567 sayılı yazı ile kurulmuştur.

16 12 1997 tarihinde OSB alanı olarak Kaklık Elmalı Tepe Mevkii seçilmiştir.

08 07 1998 tarihinde nihai ÇED olumlu raporu Çevre Bakanlığından alınmıştır.

14 10 1998 de Denzili İl Özel İdaresince istimlak çalışmaları başlatılarak 622593 m2 lik OSB alanının istimlakı 05 10 200 tarihinde tamamlanmıştır.

Hali hazır haritası 02 09 2002 de bitirilmiştir.

Pamukkal Üniversitesince hazırlanan arazinin jeolojik ve jeoteknik raporu 12 09 2002 tarihinde afet işleri genel müdürlüğünce onaylanmıştır.

Arazinin imar planı ve uygulaması 02 05 2003 bakanlıkça onaylanmıştır.

07 10 2003 tarihinde Denizli Deri OSB müteşebbüs teşekkülü kendi özvarlığı ile alt yapı ve arıtma tesisi projelerini ihale etmiştir.

21 07 2005 de 6,131,862 ytl keşif bedeli ile ihale edilmiş ve ihale %62,85 kırım ile Güvenç Yapı Ltd. Şti. ne verilmiştir. İhale Kapsamında

- Terfi İsale Hattı: 4,468 Metre

- Yağmur suyu şebeke hattı: 3,900 Metre

- Kromlu atık su hattı: 2,736 Metre

- Kullanma suyu hattı: 3,035 Metre

- Evsel atık su hattı: 3,185 Metre

-Yollar: 2,739 Metre

- Yol bordürü: 5,548 Metre

- Yol kaplaması: 32,303 M2

- Yol drenaj hattı: 742 Metre

- Yaya kaldırımı: 7,000m2

Altyapısı 2008 de tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

04 09 2007 de Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca elektrik ihalesi 1,548316,71TL keşif bedeli ile ihale edilmiş ve %40,81 kırım ile Akan mühendislik almıştır. 2009 sonunda geçici kabulü yapılmıştır.

Atık su arıtma tesisi ihalesi 02 12 2010 yapılarak %30,30 kırım ile Güvenç yapı Ltd. Şti tarafından alınmış ve 2012 sonunda teslim edilmiştir.İhale kapsamında ön çöktürme havuzu, kum tutucu, dengeleme havuzu, kimyabinası, hızlı ve yavaş karıştırıcı, biyolojik arıtma, kireçleme binası, belt pres, çamur toplama havuzu, trafo binası, arazi içi yol, arıtma tesisi, laboratuar ve idari binası yapılmıştır.

OSB BÖLGESİ müteşebbüs heyet Başkanlığı ugyun görmesi halinde sanayi alanlarını tevhit yaptırma ve imar planı değişikliği yaptırma yetkisine sahiptir.

DENİZLİ Deri OSB tüm dericiler, deri kimyasalcıları ve deri makinaları yapımcılarıiçin uygun parsellerden oluşan ideal bir ihtisas bölgesidir.

2012 yılı faaliyetlerimiz.

ARITMA TESİSİ:Denizli İhtisas Deri OSBmiz arıtma tesisi projeleri Artek firması tarafından hazırlanarak, Bakanlık onayından sonra 02 12 2010 tarihinde %30,30 kırımlaErya İnş. Trzm, Tic. A.Ş. ve Güvenç yapı Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti ortaklığı uhdesindekalarak 04 01 2011 tarihinde işin sözleşmesi yapılmıştır.

İş yeri teslimi 09 01 2011 tarihinde yapılmış, çalışılmayan mevsim göz önüne alınarak 01 03 2011 tarihinde işe başlanmıştır.

Arıtma tesisi içinde sırasıyla Blower binası,Kimya binası, Bellfest binası, İdari bina , Dengeleme havuzu, Biyolojik reaktör havuzları, Kimyasal çökertme havuzu, Kum tutucu, Hızlı ve Yavaş Karıştırıcı ve uzay çatılı çamur depolama alanı ve çevre düzenlemesi olarak yapılmış olup, tüm bu işler için Müteahit firmaya KDV dahil 9,430560 TL ödenmiştir.

31 12 2012 tarihi itibariyle iş tamamlanmış olup bazı bağlantı ve mekanik montajların denemeleri devam etmektedir.Mart 2013 gibi geçici teslim yapılarak haziran ayı içerisinde 6 aylık deneme çalışması müteahit firma tarafından başlatılacaktır.Bu yıl sonunda işin geçici kabulu yapılması öngörümektedir.

FABRİKA BİNALARI: Fabrika binalarımızın 8 tanesi fiziki olarak tamamlanmış bazı eksiklikler ve iç kısımdaki bağlantı çalışmaları devam etmektedir.Mekanik kısımları ile dış bağlantılar GEKA Projeleri ile tamamlanacaktır.Ayrıca iki adet fabrika inşaatımızda devam etmektedir.Diğer bir üyemizde fabrika inşaatı için Proje Yaptırmış olup ruhsat aşamasındadır. 

DENİZLİ DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Adres:     
Kaklık Çimento yolu 4. Km. Kaklık Mağarası karşısı Honaz / DENİZLİ
Whatsapp:     
0 507 881 35 17
GSM:     
0 507 881 35 17